Ondernemen met impact

Wat is Twente Move2Social

Twaalf partners uit Twente hebben begin dit jaar samen het ondernemersprogramma Twente Move2Social gestart. Met dit programma krijgen innovatieve, sociaal ondernemers in Twente de kans om hun idee te realiseren, zodat zij kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Een win-win situatie voor iedereen; voor zowel de sociaal ondernemers, de partners, als de maatschappij.

Met enorme belangstelling, 88 inzendingen in 2017, wordt met elf deelnemers op 2 oktober 2017 gestart met het tweede programma.

Sociaal ondernemerschap in Twente

Waarom dit programma?

Omdat we met dit programma sociaal ondernemerschap in Twente kunnen versnellen en verstevigen. Uit onderzoek wordt onderschreven dat sociaal ondernemers een steeds belangrijkere rol in het ondernemerslandschap krijgen. Zij zorgen voor maatschappelijke impact; werkgelegenheid en arbeidstoeleiding, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, verbeteren leefomgeving en milieu, circulaire economie, armoedebestrijding, ondersteuning langer zelfstandig thuis wonen, sociale welvaart of cohesie.

Het aantal sociaal ondernemingen in Nederland stijgt. Toch blijkt starten en opschalen anno 2017 een uitdaging. Een flink aantal ziet het daglicht niet vanwege drie groeibarrières: toegang tot (start-)kapitaal, kennis van het speelveld: overheid/kapitaal/bedrijfsleven en/of professionele bedrijfsvoering. Het ondernemersprogramma Twente Move2Social biedt hulp bij deze groeibarrières.

Doe je ook mee?

Inschrijving

In 2017 hebben 20 deelnemers het programma van Twente Move2Social gevolgd, maar ook in 2018 gaan we door!
Kom je uit de regio Twente en heb je een geweldig idee om te ondernemen met een innovatieve dienst of product met maatschappelijke impact? Registreer je dan nu alvast voor mogelijke deelname in 2018. Je ontvangt vervolgens een uitgebreide vragenlijst met het verzoek deze zo volledig mogelijk in te vullen. Deze vragenlijst is bestemd voor de screening van kandidaten, maar maakt ook onderdeel uit van een wetenschappelijk onderzoek naar sociaal ondernemerschap door de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Twente. Na het invullen van de uitgebreide vragenlijst volgt een screening. Een aanvullende telefonische intake of gesprek kan hier een onderdeel van uitmaken. In totaal worden er 9-12 deelnemers geselecteerd om deel te nemen aan het programma in 2018.

Voorwaarden voor deelname
Voorwaarden om mee te mogen doen aan Move2Social  zijn niet ingewikkeld. We vragen vooral enthousiasme en commitment. Concrete voorwaarden met betrekking tot de plannen voor jouw onderneming:

Jouw onderneming zal zich vestigen in de regio Twente.
In jouw onderneming staat maatschappelijke impact voorop.
Je genereert inkomsten uit de markt en investeert de winst in je onderneming.
Jouw idee bevindt zich in de (op)startfase.
Je neemt zelf deel aan het programma en woont alle sessies bij.

Alle informatie bij inschrijving en deelname worden vertrouwelijk behandeld.

Inschrijfformulier

De laatste actualiteiten

Nieuws

Al het nieuws

Initiatiefnemers en betrokkenen

Partners

In Twente hebben twaalf partners elkaar gevonden om dit project vorm te geven: ROC van Twente, Saxion, Gemeente Enschede, Rabobank Enschede- Haaksbergen, Start Foundation, Wadinko, ROZ Groep, Twente Board, Provincie Overijssel, Universiteit Twente, gemeente Almelo en KplusV.

Meer informatie

Contact

Heb je algemene vragen over Twente Move2Social?
Neem dan contact op met Corine Janssen, KplusV:
06-2708 5581 of info@twentemove2social.nl