Is er vraag naar Twente Move2Social? Naar het ondersteunen van sociaal ondernemers in Twente? Jazeker! In één maand tijd ontving het project Twente Move2Social 48 inzendingen. Allemaal mensen met sociale initiatieven, plannen om een sociale onderneming te starten of die al gestart zijn en daarbij op zoek zijn naar advies en coaching. Een prachtig resultaat en een hoger aantal dan de participerende organisaties verwacht hadden.

Alle 48 inzendingen hebben inmiddels een eerste screening gehad. Uit al deze inzendingen is een eerste selectie gemaakt van 27 haalbare ideeën. Ruim een derde deel van de inzendingen betreffen ideeën voor het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn ook ideeën voor sociale ondernemingen rondom energie en duurzaamheid, horeca, buurtbedrijven en kwetsbare groepen als jeugd en ouderen.

Komende week gaan de partners uit deze 27 ideeën 9 tot 12 deelnemers selecteren die op 20 maart van start gaan met het programma Twente Move2Social. Het intensieve programma dat zij gaan volgen bestaat uit tien dagdelen, vijf expertmeetings en begeleidend mentorschap en business coaching door ondernemers vanuit het netwerk. Uiteindelijk worden de beste plannen voorgelegd aan een financieringstafel, waarmee plannen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Voor de eerste module is inschrijven niet meer mogelijk, maar Twente Move2Social gaat in het najaar met een tweede groep starten. Dus heb je een goed idee voor een sociale onderneming? Aanmelden kan nog steeds >>