De kop is er af, we zijn nu echt begonnen. De start met de partners was al mooi, maar de start met de deelnemers smaakt naar meer!

Maandag 20 maart is de eerste groep van elf deelnemers gestart met een bijzonder gastvrij onthaal bij 1 van de partners: Saxion. Na een uitgebreide kennismaking en pitches van de deelnemers, volgde de modules Ondernemerschap en Markt & Klant. Twee docenten van Saxion gingen met de deelnemers aan de slag met de “Golden Circle” (het waarom, wat en hoe van het initiatief), en het doordenken van het idee naar markt- en klantbehoefte. Daarbij is stil gestaan bij de positie van de sociaal ondernemer op het snijvlak van overheid, markt en ‘civil society’. KplusV gaf een korte inleiding over de definitievragen rond het sociaal ondernemerschap. “Wat is eigenlijk sociaal ondernemen, in vergelijking met regulier ondernemen?”.

Het sociaal business model canvas (van ROZ) is door KplusV en ROZ geïntroduceerd als ‘rode draad’ in de ontwikkeling van de businesscase. ROZ introduceerde de ondernemerstest die de deelnemers individueel gaan invullen ter voorbereiding op de volgende bijeenkomst. Het resultaat wordt met iedereen individueel besproken en als groepsbeeld gepresenteerd in module 3.

“De reacties van de deelnemers zijn vooral enthousiast en positief. De grote uitdaging in het vervolg zal liggen in het bieden van verdieping, feedback en werkvormen die aansluiten bij de onderling sterk uiteenlopende behoeften: de deelnemers zijn in sterk verschillende stadia van planvorming en voorbereiding, dus het bieden van maatwerk is hierin heel belangrijk. Het is fascinerend om mee te maken hoe informatie over de initiatieven ‘op papier’ inkleuring krijgt door alle deelnemers zelf mee te maken in presentatie en inbreng”, aldus Geert van Dijk, procesbegeleider Twente Move2Social.

Volgende week maandag staat de eerstvolgende masterclass op de planning bij deelnemer Sheltersuit. Naast de presentatie over ‘Impactmeting’ door Startfoundation en een rondleiding bij Sheltersuit volgt de kennismaking tussen de deelnemers en de businesscoaches.