Ruim tien partners uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs werkten het afgelopen halfjaar succesvol samen in het sociaal ondernemersprogramma Twente Move2Social. Doel van het programma: (startende) ondernemers die met een sociale onderneming maatschappelijke impact willen maken, een boost geven. En met succes! Resultaten van het eerste programma zijn: een aantal sociale ondernemers dat kan rekenen op financiering voor de uitvoering van hun businessplan. Daarnaast zijn er sociale ondernemingen die mede door deelname aan het programma nu al op volle toeren draaien. En er zijn nieuwe werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders gecreëerd, nieuw ontwikkelde producten gemaakt van restafval en nieuwe dienstverleningsconcepten.

Elf ondernemers werden geselecteerd voor het programma en vervolgens begeleid in het ontwikkelen van een goed businessplan met een heldere ondernemerspitch. Tijdens het afsluitende pitchevent dat op 26 juni plaatsvond in de Grolsch Veste in Enschede, presenteerden de ondernemers hun businessplannen aan alle betrokken partners, businesscoaches, familie en vrienden.

In Twente leven veel creatieve ideeën die maatschappelijke impact bevorderen. Zo bleek al uit de eerste inschrijvingsronde voor Twente Move2Social. De organisatie ontving maar liefst 48 unieke ideeën. Denk hierbij aan ideeën over werken met mensen met een beperking, het creëren van netwerken in de wijk, het bevorderen van het thema langer zelfstandig thuiswonen of over hoe slim om te gaan met afvalstromen. Ideeën, waarbij steeds maatschappelijke impact wordt gecombineerd met een commercieel verdienmodel: het kenmerk van een sociale onderneming. Twente Move2Social begeleidt een selectie van (startende) ondernemers met kansrijke ideeën op het gebied van financiering, het ontwikkelen van ondernemerskwaliteiten en het verkennen van het speelveld bedrijfsleven, overheid en financiers.

Twente Move2Social deel 2
Vanwege het grote animo en de concrete maatschappelijke resultaten van het programma is de scouting voor een tweede ronde inmiddels gestart. Ondernemers en particulieren met ideeën voor een sociale onderneming kunnen zich tot 15 juli 2017 aanmelden via www.twentemove2social.nl

Groei Partners
Twente Move2Social is een publiek-private coproductie die is gestart met elf partners uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs. Intussen is het aantal partners groeiende: zo sluiten steeds meer partners aan, waaronder Universiteit Twente en gemeente Almelo. De partners slaan de handen ineen om sociaal ondernemers in Twente en daarbuiten een boost te geven. De verbindende maatschappelijke thema’s van de partners zijn: de inclusieve arbeidsmarkt, zorg & welzijn en duurzame, circulaire economie.