Elke week interviewen wij een aantal deelnemers aan het programma van Twente Move2Social over hun sociale onderneming. Deze week een interview met (v.l.n.r.) Frances Prins van Groen Geld en Monique Beernink van De Enschedese Uitdaging.

Twente Move2Social is het groeiprogramma voor sociaal ondernemers. Het programma bestaat uit tien workshops en verschillende expertsessies over verschillende onderwerpen van sociaal ondernemerschap. Dag vijf van het programma vond plaats in het Designlab van de Universiteit Twente en stond in het teken van het uitwisselen van ervaringen en kennis maken met administratie.

Wat doet jullie onderneming?

Frances: “GroenGeld groeit door naar het B2B-platform voor duurzaam inkopend Nederland. Het is de one-stop-shop voor inkopers die makkelijke oplossingen zoeken voor CO2-reductie, circulaire grondstoffen en volwaardig werk met een leefbaar loon.”

Monique: “De Enschedese Uitdaging is een bemiddelingsbureau dat verbindingen legt tussen mensen; maatschappelijke organisaties en het lokale bedrijfsleven. Wij dagen maatschappelijk betrokken ondernemers uit om menskracht, materialen en middelen in te zetten voor de inwoners van Enschede. De voornaamste doelstelling is om de leefkwaliteit van inwoners te verbeteren.”

Welke impact proberen jullie te maken?

Frances: “De deelnemers nemen hun verantwoordelijkheid met kwaliteitsproducten en streven gezamenlijk onder de vlag van GroenGeld naar 100% van de inkoopmarkt: circa 55 miljard. Op die manier wordt Nederland een aantrekkelijk land voor leven en werken in de nieuwe, volhoudbare economie. De lokale impact zal zijn dat we een netwerk van inkopers informeren, inspireren en helpen met maatschappelijk impact door echt duurzaam in te kopen.”

Monique: “Wij zijn er als Enschedese Uitdaging van overtuigd dat maatschappelijk betrokken/sociaal ondernemen een steeds grotere rol gaat spelen in het bedrijfsleven en dat dit behoorlijk zal bijdragen aan waardecreatie, continuïteit voor de onderneming, impact voor de samenleving, behouden en aantrekken van (nieuw) personeel. Het is een vorm van ondernemen die veel beter past bij (toekomstige) vraagstukken die vanuit de samenleving naar ons toekomen. Met dit initiatief geven wij invulling aan een viertal maatschappelijke problemen: 1) Bevorderen van sociale cohesie, 2) Verbeteren van de leefkwaliteit/leefomgeving van inwoners. 3) Stimuleren van werkgelegenheid: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten voor uitvoering van de projecten en 4) Invulling geven aan circulaire economie door tweedehands kantoormeubilair, computers en kantoormateriaal een nieuwe bestemming te geven bij stichtingen en verenigingen.”

Wat is tot nu voor jou de belangrijkste les van Twente Move2Social?

Frances: “Het lijkt erop dat de inbedding van Groen Geld in Twente nu echt van de grond gaat komen. Het contact met lokale netwerken wordt heel concreet. Kennelijk het juiste moment, in de juiste setting, met de juiste mensen met het juiste product. Twente Move2Social lukt het om deze verbindingen succesvol te realiseren. Super leuk om te zien hoe dat groeit. Ik word er blij en enthousiast van.”

Monique: “Twente Move2Social is een hele mooie manier om je zakelijk perspectief te vergroten, je netwerk te verbreden en informatie te vergaren om beter gefundeerde keuzes te maken voor aanpassingen in je business concept. Net als bij de Uitdaging is sociaal ondernemen een kwestie van doen, doen en doen!.”