Slotevent | donderdag 22 november 2018


Programma | Deelnemers

 

App Signaal  
 

APP-Signaal wil bijdragen aan het terugdringen van de instroom van jongeren in de hulpverlening en jongeren ontzorgen. We doen dit door middel van een mobiele applicatie welke jongeren, lotgenoten (peers) en mensen met verstand van zaken met elkaar verbindt. Een platform waar je de juiste begeleiding kunt krijgen tijdens je reis naar volwassenheid. Gericht op vroegsignalering, zelfontplooiing, zelfredzaamheid en weg van de medische labels. Op een manier die volledig aansluit op de behoefte en belevingswereld van de jongeren. Ons doel: een onbezorgde tijd voor jongeren waarin je je kunt ontwikkelen tot een gelukkige volwassene zodat deze op latere leeftijd optimaal kan participeren in de maatschappij. Samen sterk!

Beweeg & Zo  
 

Beweeg & Zo gaat SLIM gamen met senioren vitaal en minder vitaal en komt op locatie. Slim staat voor : Sportief, leuk, Interactief en Met elkaar gamen voor grote schermen, waarbij ook tijd is voor koffie een praatje. Een manier om met plezier te bewegen en daarmee te werken aan je gezondheid. Ouderen gaan onder begeleiding van een gamecoach: bowlen, tennissen, 20.000 lekken dichten, skiën en nog veel meer leuke uitdagende games beleven. 

Het wegvallen van een werkkring, dierbaren en het achteruitgaan van de gezondheid, betekent voor velen een mindere kwaliteit van leven. Vaak komt men daardoor in een sociaal isolement. Om dit maatschappelijk probleem aan te pakken biedt Beweeg & Zo ouderen Gamenastiek, een nieuwe activiteit om naar uit te kijken die zorgt voor meer beweging, contact, plezier en gezelligheid. Dat is waar veel ouderen behoefte aan hebben. Het maakt ze fitter en blijer! Ook biedt het kansen op een leuke job voor vrijwilligers, studenten, uitkeringsgerechtigden, of het vervullen van een sociaal-maatschappelijke dienst.

Enschedese uitdaging www.enschedeseuitdaging.nl
 

De Enschedese Uitdaging is een bemiddelingsbureau dat verbindingen legt tussen mensen; maatschappelijke organisaties en het lokale bedrijfsleven. Wij dagen maatschappelijk betrokken ondernemers uit om menskracht, materialen en middelen in te zetten voor de inwoners van Twente. De voornaamste doelstelling is om de leefkwaliteit van inwoners in Twente te verbeteren. Daarnaast bevordert de Uitdaging de sociale cohesie, stimuleert het de werkgelegenheid door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten voor uitvoering van projecten en geven we invulling aan de circulaire economie door tweedehands kantoormeubilair, computers en kantoormateriaal een nieuwe bestemming te geven bij stichtingen en verenigingen.

Groengeld www.groengeld.nl
 

GroenGeld is het B2B-inkoopplatform voor duurzaam inkopend Nederland. We zijn een start-up op weg naar scale up. We onderscheiden ons doordat aanbieders garanderen dat hun producten en diensten circulair zijn, gebruik maken van schone energie en tot stand zijn gekomen door menswaardig werk en leefbaar loon en deelnemers daardoor een verklaring tekenen die GroenGeld toetst. GroenGeld bouwt een netwerk van inkopers met ambitie bij overheid en bedrijfsleven, waarmee deelnemers meer geld gaan verdienen en groeien. Groengeld faciliteert, verbindt, opent deuren en timmert aan de weg.

Kikkerik, even ikke  www.kikkerik.nl
 

Kikkerik, even ikke biedt kinder- mindfulness via de training ‘Aandacht werkt’ die ontwikkeld is door Eline Snel en lessen in geluk volgens de methodiek van de Gelukskoffer. Kikkerik, even ikke koppelt deze theorie aan de praktijk en geeft kinderen , ouders/ verzorgers van kinderen en bijv. leerkrachten kennis mee waar je direct mee aan de slag kunt. Bij de Kikkerik-trainingen gaat het niet om het veranderen van gedachten en gevoelens, maar om het anders “kijken” naar je gedachten en gevoelens

Lagom www.thelagomgroup.nl 
  The Lagom Group is een organisatie die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of daar telkens in vastlopen een kans te bieden om met hun eigen talent, in de vorm van denkvermogen, wel een zelfstandig bestaan op te bouwen. Maximaal 8 talenten per team werken bij The Lagom Group in een vertrouwde en voor hun veilige omgeving aan het oplossen van complexe vraagstukken vanuit het bedrijfsleven, overheid of onderwijs. Naast deze commerciële activiteit hebben zij de ruimte om eigen ideeën te verkennen, onderzoeken en produceren. Tot slot wordt er ook aandacht besteed aan de sociale ontwikkelingen van het individu waarbij gestreefd wordt naar een positiever zelfbeeld, zelfvertrouwen en toename van sociale interactie. The Lagom Group gaat in alles uit van Einstein’s grondhouding “Te midden van een moeilijkheid ligt de oplossing”.
Match-ed  
 

Match-ed zorgt ervoor dat ervaringsdeskundigheid toegankelijk wordt voor iedereen, ongeacht of het voor bedrijven, instellingen, scholen, overheden of particulieren is. Het belangrijkste is dat de drempel naar hulp wordt verkleind en dat er gemakkelijk passend hulp kan worden geboden. Ervaringsdeskundigen zijn mensen die zelf een levens ontwrichtende situatie hebben meegemaakt, bijvoorbeeld door psychische klachten of verslaving, en hun ervaring en kennis willen inzetten om anderen te helpen. Met Match-ed wordt de toegang tot de ervaringskennis van de ervaringsdeskundigen gemakkelijker en is die kennis niet meer alleen beschikbaar voor cliënten binnen de GGZ. Het gaat om matchmaking. De juiste ervaringsdeskundige op de juiste plek. Het idee is om een website te maken met enerzijds een uitgebreide zoekmachine om zelf de kunnen zoeken naar de beste match en anderzijds de mogelijkheid om de dienst in te schakelen om voor je te laten zoeken naar de beste match.

Noaberhuis  
 

De wijk Windmolenbroek in Almelo bestaat uit 14.000 inwoners. In de wijk is naast het kleine zieltogende winkelcentrum geen enkel restaurant te vinden. Ook is er geen wijkcentrum dat gericht is op ontmoeting. Kortom met de sociale cohesie in de wijk is het niet goed gesteld. Om daar verandering in te brengen zijn een aantal mensen, met financiële ondersteuning van gemeente Almelo en verschillende fondsen, gestart met het opzetten van een klein wijkcentrum dat wel op ontmoeting en gezelligheid is gericht, het Noaberhoes. In het Noaberhoes pand zal een inloop en ontmoetingsruimte ingericht worden die qua sfeer ergens tussen een Grand Café en een huiskamer in zal liggen. De gastheren en gastvrouwen zijn allen vrijwilligers evenals alle andere mensen die het pand beheren. Naast het “café” waar koffie, thee, cake en koeken geserveerd worden zullen ook diverse activiteiten opgezet worden die reuring en spontane ontmoetingen stimuleren. Aan dit bewonersinitiatief zijn verdienmodellen gekoppeld die het project naar verwachting na 3 jaar volledig zelfstandig zullen maken.

Old2Gold www.oldtogold.nl
 

Old2Gold wil een bijdrage leveren aan een duurzame wereld en voorkomen dat kwalitatief hoogwaardig en goed bruikbaar (textiel) materiaal met een bijzonder en persoonlijk verhaal bij het afval terecht komt. Daarom werk ik op een eerlijke en persoonlijke manier aan unieke producten waarin de herinnering en het verhaal centraal staan. Dit doe ik door geliefde kledingstukken als voering te verwerken in tassen die worden gemaakt van hergebruikt leer en al het restmateriaal,

Rebels United  
 

Door de snelle groei van Rebels United en de beweging in Enschede op het gebied van textiel hebben we steeds meer personeel nodig die talent en gevoel hebben voor de textiel- en fashionproductie. Er komen dus arbeidsplekken vrij. Op dit moment zijn er te weinig mensen die echt het oude ambacht kunnen. Deze mensen zitten veelal of in de kaartenbak en onder de statushouders. Om de branche te laten groeien en ook te stimuleren voor derden wil Rebels United mensen met affiniteit voor de branche opleiden tot coupeurs. Zodoende kunnen we onder andere langdurige werklozen en statushouders omscholen. Hierdoor krijgt de economie een financiële boost en kunnen we Enschede weer als textielstad op de kaart zetten. Momenteel werken we al samen met het ROC, SWB en de gemeentes Enschede/Hengelo.

Verkeersbureau Zorg  
 

Voor mantelzorgers die naast hun gewone werk veel tijd kwijt zijn met het regelen van zorg biedt Verkeersbureau zorg een oplossing. Verkeersbureau Zorg wil dat elke werknemer die te maken krijgt met een beperking, ziekte of ouderdom in zijn omgeving, de regie behoudt. Wij bieden werkgevers met veel mantelzorgers in dienst een interactief informatie platform waarop experts persoonlijk advies geven aan uw werknemers. Met onze ervaring maken wij uw werknemers wegwijs in de ingewikkelde wereld van mantelzorg waardoor uw werknemers zich kunnen focussen op uw werk. Daarmee behoudt u uw werknemers en bespaart u euro’s!